FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
का.स.मु राजपत्रांकित श्रेणीविहिन कर्मचारीका लागि 08/16/2021 - 10:50 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी 08/16/2021 - 10:49 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी 08/16/2021 - 10:49 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.2.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी 08/16/2021 - 10:47 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.प्रथम.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित विशिस्ट श्रेणी 08/16/2021 - 10:45 PDF icon kasamu_first_special_class.pdf
अध्यापन स्वीकृति फारम 08/16/2021 - 10:42 PDF icon New Adyapan Swikrit Pharam N0-1.pdf
नेपालको संबिधान २०७२ 07/21/2021 - 19:33 PDF icon नेपालको संबिधान २०७२
सिफारिस को फर्मेट 07/20/2021 - 09:22 PDF icon Gharbato.pdf, PDF icon chaar killa.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम 07/20/2021 - 09:17 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम
सुचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविधि 07/12/2021 - 17:07 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६.pdf

Pages