FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
स.कम्प्युटर अपरेटरको उम्मेदवारहरुको रोल न. निर्धारण गरिएको बारे 08/26/2021 - 17:24 PDF icon RollNumberofCandidates.pdf
स.कम्प्युटर अपरेटर पद को लागि संक्षिप्त सुची(Short List) मा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली 08/23/2021 - 14:41 PDF icon स.कम्प्युटर अपरेटर पद को लागि संक्षिप्त सुची(Short List) मा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली
कम्प्युटर अपरेटरको लागि दरखास्त दिईएका उम्मेदवारको नामावली 08/17/2021 - 17:21 PDF icon ComputerOperatorNameList.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित श्रेणीविहिन कर्मचारीका लागि 08/16/2021 - 10:50 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी 08/16/2021 - 10:49 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी 08/16/2021 - 10:49 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.2.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी 08/16/2021 - 10:47 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.प्रथम.pdf
का.स.मु राजपत्रांकित विशिस्ट श्रेणी 08/16/2021 - 10:45 PDF icon kasamu_first_special_class.pdf
अध्यापन स्वीकृति फारम 08/16/2021 - 10:42 PDF icon New Adyapan Swikrit Pharam N0-1.pdf
नेपालको संबिधान २०७२ 07/21/2021 - 19:33 PDF icon नेपालको संबिधान २०७२

Pages