FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
नगर प्रहरीमा दरखास्त दिइएका उम्मेदवारहरुको नामावली 12/10/2021 - 15:46 PDF icon नगरप्रहरीमा दरखास्त दीएका उम्मेदवारहरुको नामावली.pdf
नगर प्रहरीको लागि दरखास्त फारम 11/15/2021 - 15:00 PDF icon नगर प्रहरी दरखास्त फारम.pdf
पहरामा खटाइएको बारे 10/08/2021 - 13:44 PDF icon paharaa.pdf
पहरामा खटाइएको बारे 10/08/2021 - 13:44 PDF icon paharaa.pdf
योजना शाखाको प्रतिवेदन 09/12/2021 - 15:45 PDF icon pragati pratibedan.pdf
अन्तरवार्ताको मिति संशोधन गरिएको बारे 09/05/2021 - 11:06 PDF icon interview.pdf
प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धमा 09/03/2021 - 16:57 PDF icon Practical.pdf
सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित, परीक्षाको नतिजा 09/03/2021 - 16:24 PDF icon सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लिखित नतिजा.pdf
स.कम्प्युटर अपरेटरको उम्मेदवारहरुको रोल न. निर्धारण गरिएको बारे 08/26/2021 - 17:24 PDF icon RollNumberofCandidates.pdf
स.कम्प्युटर अपरेटर पद को लागि संक्षिप्त सुची(Short List) मा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली 08/23/2021 - 14:41 PDF icon स.कम्प्युटर अपरेटर पद को लागि संक्षिप्त सुची(Short List) मा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली

Pages