FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
आ व २०७८/०७९ को चालु बजेट 07/06/2021 - 17:34 PDF icon बजेट विवरण २०७८०७९.pdf
भ्रमण आदेशको नमूना 07/05/2021 - 11:03 PDF icon भ्रमण आदेश मिर्चैया नगरपालिका
स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सुबिधा-बिधेयक 05/02/2021 - 17:42 PDF icon स्थानीय तह को पदाधिकारीले पाउने सुबिधा.pdf
विज्ञापन आवेदन फारम 04/27/2021 - 13:03 PDF icon विज्ञापन आवेदन फारम.pdf
स्वमूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि २०७७ 04/06/2021 - 00:43 PDF icon स्वमुल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि २०७७.pdf
नगरपालिका / गाउँपालिकाको ढाचा 04/05/2021 - 17:47 PDF icon नगरपालिकाको ढाचा.pdf
गरिव परिवार पहिचान निर्देशिका २०७५ 12/22/2020 - 12:48 PDF icon गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५
मिर्चैया नगरकाे कार्यपालिका सदस्यज्युहरुको नाम ठेगाना र फोन नं. 10/03/2018 - 11:27 PDF icon board member phone.pdf

Pages