FAQs Complain Problems

प्रकाशनहरु

Post date Documents
सिफारिस को फर्मेट 07/20/2021 - 09:22 PDF icon Gharbato.pdf, PDF icon chaar killa.pdf
सम्पत्ति विवरण फारम 07/20/2021 - 09:17 PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम
सुचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविधि 07/12/2021 - 17:07 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६.pdf
आ व २०७८/०७९ को चालु बजेट 07/06/2021 - 17:34 PDF icon बजेट विवरण २०७८०७९.pdf
भ्रमण आदेशको नमूना 07/05/2021 - 11:03 PDF icon भ्रमण आदेश मिर्चैया नगरपालिका
स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सुबिधा-बिधेयक 05/02/2021 - 17:42 PDF icon स्थानीय तह को पदाधिकारीले पाउने सुबिधा.pdf
विज्ञापन आवेदन फारम 04/27/2021 - 13:03 PDF icon विज्ञापन आवेदन फारम.pdf
स्वमूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि २०७७ 04/06/2021 - 00:43 PDF icon स्वमुल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि २०७७.pdf
नगरपालिका / गाउँपालिकाको ढाचा 04/05/2021 - 17:47 PDF icon नगरपालिकाको ढाचा.pdf
गरिव परिवार पहिचान निर्देशिका २०७५ 12/22/2020 - 12:48 PDF icon गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५

Pages