FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
डम्बर ध्वज आङ्गदेम्बे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9852828111
गजेन्द्र कुमार यादब सुचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि अधिकृत ito.mirchaiyamun@gmail.com ९८६२८६००९९
धनञ्जय महताे क. अ. ,सहकारी शाखा तथा सरसफाई प्रमुख प्रशासन singhdhananjay133@gmail.com 9852837775
विजय कुमार महताे स्वास्थ्य शाखा उप प्रमुख स्वास्थ्य शाखा सह सयाेजक
जीत कुमार साह ना.सु राजस्व शाखा प्रमुख ९८१४७१२८५४
धर्मनाथ मण्डल MIS Operator पंजीकरण शाखा dharamnath.mandal@gmail.com 9812020101
सन्तोषी कुमारी यादव MIS Opearator पंजीकरण शाखा yadavsantoshi143@gmail.com 9817778763
जितेन्द्र कुमार ठाकुर अमिन नापी शाखा jitendrakumarthakur3316@gmail.com 9864069845
सुरेश कुमार सिंह स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा ९८४२८६९७४९
राजगिर यादव खरिदार जिन्सी शाखा प्रमुख yadav.rajgir035@gmail.com ९८५२८३४२७३
नन्दन ठाकुर सिभिल इन्जिनियर योजना शाखा nandant197@gmail.com ९८२४३५६५७७
गणेश गुप्ता रोजगार संयोजक प्रधान्मन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र ggupta9844@gmail.com 9844243756