FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
विजय कुमार महतो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा munmirchaiya272@gmail.com ९८५२८२८१११
जीत कुमार साह ना.सु राजस्व शाखा प्रमुख mirchaiyamun272@gmail.com ९८१४७१२८५४
सन्तोषी कुमारी यादव MIS Opearator पंजीकरण शाखा yadavsantoshi143@gmail.com 9817778763
धनन्जय महतो क. प्राविधक. ,न्यायिक शाखा,सहकारी शाखा तथा सरसफाई शाखा प्रमुख न्यायिक समिति तथा सरसफाई singhdhananjay133@gmail.com ९८५२८३७७७५
नन्दन ठाकुर सिभिल इन्जिनियर योजना शाखा nandant197@gmail.com ९८२४३५६५७७
गणेश गुप्ता रोजगार संयोजक प्रधान्मन्त्री रोजगार सेवा केन्द्र ggupta9844@gmail.com 9844243756
रविन कुमार पुर्बे सव. इन्जिनियर योजना शाखा robeen0274@gmail.com 9814796734
सरोज कुमार दास प्राविधिक सहायक प्रधान्मंर्त्री रोजगार सेवा केन्द्र sarojkdas4@gmail.com ९८४७२६७६१४
शैलेन्द्र कुमार साह सव. इन्जिनियर योजना शाखा shailendrasahg40@gmail.com ९८६५१४३९२०
संजीव यादव सव. इन्जिनियर योजना शाखा gohitman123@gmail.com ९८०४३५६०६९
संतोष कुमार पुर्वे सव. इन्जिनियर योजना शाखा santoshpurbe38@gmail.com 9829781370
सुरेन्द्र कुमार यादव स- लेखा लेखा शाखा munmirchaiya272@gmail.com 9812172316
श्रवन कुमार महतो स-स्तर चौथो प्रशासन info@mirchaiyamun.gov.np ९८०३२५६७९७
प्रविन कुमार साह अमिन प्राविधिक prabinkumarsah@gmail.com 9816867231
राज किशोर साह सव. इन्जिनियर प्राविधिक rajusah047@gmail.com ९८६०००५५६१
कृप्ति चौधरी उद्धम विकास सहजकर्ता उद्धम विकास 9804708423
पुनिता यादव उद्धम विकास सहयोगी उद्धम विकास mirchaiyamun272@gmail.com 9819789675
दिप नारायण साह वडा सचिव वार्ड न. १२ mirchaiyanagarpalikaw12@gmail.com ९८०४७३६८६७
गोविन्द चौधरी वडा सचिव वार्ड न. ९ munmirchaiyaw9@gmail.com ९७४६५९९०२७
रामनाथ यादव वडा सचिव वार्ड न. २ munmirchaiyaw2@gmail.com ९८६२८४०५१४
पिंकी कुमारी साह वडा सचिव वार्ड न. ६ munmirchaiyaw6@gmail.com ९८१७६८७७८५
रन्जु कुमारी यादव वडा सचिव वार्ड न. ५ mirchaiyamunw5@gmail.com ९८१००४९७९७
डुकेन्द्र बहादुर कार्की वडा सचिव वार्ड न. ५ munmirchaiyaw5@gmail.com ९८४०९०८४४५
दिलिप कुमार यादव वडा सचिव वार्ड न. ८ munmirchaiyaw8@gmail.com ९८१४७८२३४७
रामेश्वर ठाकुर वडा सचिव वार्ड न. ४ mirchaiyamunw4@gmail.com ९८४२८३९३७८
प्रमोद साह वडा सचिव वार्ड न. ११ munmirchaiyaw11@gmail.com ९८५२८३४६१०
संजिप कुमार महतो वडा सचिव वार्ड न. ३ munmirchaiyaw3@gmail.com ९८१६७६८२९०
भगवान यादव वडा सचिव वार्ड न. ७ munmirchaiyaw7@gmail.com ९८०७७८८३१४
रासलाल सदा वडा सचिव वार्ड न. १० munmirchaiyaw10@gmail.com ९८०५९५५१६९
अमरजित यादव स. कम्प्युटर अपरेटर मिर्चैया नगरपालिका amarjity610@gmail.com ९८२४७१२२४०
बिष्णु कुमार कामति स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ३ munmirchaiyaw3@gmail.com ९८१५७६००८१
सन्तु कुमार यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ४ munmirchaiyaw4@gmail.com ९८२४७५८३१४
नितु कुमारी यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ५ munmirchaiyaw5@gmail.com ९८०४७७८९५५
संजु कुमारी महतो स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ६ munmirchaiyaw6@gmail.com ९८१७६९९२१८
नन्द किशोर साफी स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ७ munmirchaiyaw7@gmail.com ९८२६७२२३८१
रोशन कुमार यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ८ munmirchaiyaw8@gmail.com ९८०५९२०८८५
सरोज चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ९ munmirchaiyaw9@gmail.com ९८०५९४८०७६
कुलदिप कुमार यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. १० munmirchaiyaw10@gmail.com ९८१९८४९१३१
प्रदिप कुमार मण्डल स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ११ munmirchaiyaw11@gmail.com ९८१७७८३२४६
सरोज चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. १२ munmirchaiyaw12@gmail.com ९८०‍५९४८०७६
नितेश कुमार राय स-स्तर चौथो पंजिकरण शाखा raynitesh2020@gmail.com 9819940395