FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
स्थानीय सरकार संचालन एंन, २०७४ 05/23/2022 - 15:53 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf
मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ 04/29/2022 - 11:36 PDF icon मृगौला प्रत्यारोपण, डायलासिस कार्यविधि २०७८.pdf
ड्रोन संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 02/25/2022 - 15:11 PDF icon Drone_सम्बन्धि_कार्यविधि.pdf
स्थानीय सरकार संचालन एंन 05/02/2021 - 17:55 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन.pdf
नेपालको संबिधान 05/02/2021 - 17:54 PDF icon नेपालको-संविधान133199629.pdf
बजेट विवरण ०७६/७७ 04/28/2021 - 18:27 PDF icon वार्ड १.pdf, PDF icon वार्ड २.pdf, PDF icon वार्ड ३.pdf, PDF icon वार्ड ४.pdf, PDF icon वार्ड ५.pdf, PDF icon वार्ड ६.pdf, PDF icon वार्ड ७.pdf, PDF icon वार्ड ८.pdf, PDF icon वार्ड ९.pdf, PDF icon वार्ड १०.pdf, PDF icon वार्ड ११.pdf, PDF icon वार्ड १२.pdf, PDF icon कृषि.pdf, PDF icon पशु शाखा.pdf, PDF icon महिला विकास.pdf, PDF icon शिक्षा.pdf, PDF icon स्वास्थ्य.pdf, PDF icon मिर्चैया नगरपालिाक ९ औ नगरसभा को विवरण (२०७९-०८०)
मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता लगायतका देहायका संहिताहरु २०७५ भदौ १ गते देखि लागू भएको छ । 08/25/2018 - 17:19 PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf, PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf