FAQs Complain Problems

वार्ड नं. ९ ( रम्पुरा )

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

दिनेश कुमार मण्डल

वडा अध्यक्ष

९८०४७४०२६६

गोविन्द प्रसाद चौधरी 

वडा सचिव

९८०७३२१७०१

 

स. कम्प्युटर अपरेटर

 

पुरन वहादुर डंगोल

सदस्य

 

खुला सदस्य

देवनाथ यादव

सदस्य

 

खुला सदस्य

नरधिमा लामा

सदस्य

९८२३६२८४३३

 सदस्य  & 

कार्यपालिका सदस्य

सूर्जी देवी सदा 

सदस्य

  द.म.सदस्य

भोगेन्द्र राणा मगर

कार्यलय सहयोगी 

 

 
Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०९
Weight: 
0