FAQs Complain Problems

Publications

Post date Document
नेपालको संबिधान २०७२ 07/21/2021 - 19:33 PDF icon नेपालको संबिधान २०७२
सिफारिस को फर्मेट 07/20/2021 - 09:22 PDF icon Gharbato.pdf, PDF icon chaar killa.pdf
सिफारिस को फर्मेट 07/20/2021 - 08:47 PDF icon Gharbato.pdf, PDF icon chaar killa.pdf
सुचना प्रविधि अधिकृतको कार्यविधि 07/12/2021 - 17:07 PDF icon सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) को छनौट परीक्षाको कार्यविधि,२०७६.pdf
आ व २०७८/०७९ को चालु बजेट 07/06/2021 - 17:34 PDF icon बजेट विवरण २०७८०७९.pdf
स्वमूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि २०७७ 04/06/2021 - 00:43 PDF icon स्वमुल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि २०७७.pdf
नगरपालिका / गाउँपालिकाको ढाचा 04/05/2021 - 17:47 PDF icon नगरपालिकाको ढाचा.pdf
गरिव परिवार पहिचान निर्देशिका २०७५ 12/22/2020 - 12:48 PDF icon गरिव परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५
मिर्चैया नगरकाे कार्यपालिका सदस्यज्युहरुको नाम ठेगाना र फोन नं. 10/03/2018 - 11:27 PDF icon board member phone.pdf