FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रमोद साह वडा सचिव वार्ड न. ११ munmirchaiyaw11@gmail.com ९८५२८३४६१०
पिंकी कुमारी साह वडा सचिव वार्ड न. ६ munmirchaiyaw6@gmail.com ९८१७६८७७८५
संजिप कुमार महतो वडा सचिव वार्ड न. ७ munmirchaiyaw3@gmail.com ९८१६७६८२९०
नितु कुमारी यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ५ munmirchaiyaw5@gmail.com ९८०४७७८९५५
संजु कुमारी महतो स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ८ munmirchaiyaw8@gmail.com ९८१७६९९२१८
नन्द किशोर साफी स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. १० munmirchaiyaw10@gmail.com ९८२६७२२३८१
अमरजित यादव स. कम्प्युटर अपरेटर मिर्चैया नगरपालिका amarjity610@gmail.com ९८२४७१२२४०
रोशन कुमार यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ३ munmirchaiyaw8@gmail.com ९८०५९२०८८५
बिष्णु कुमार कामति स. कम्प्युटर अपरेटर मिर्चैया नगरपालिका ( दर्ता चलानी शाखा) bishnukamati9@gmail.com ९८१५७६००८१
सरोज चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ९ munmirchaiyaw9@gmail.com ९८०५९४८०७६
सन्तु कुमार यादव स. कम्प्युटर अपरेटर वार्ड न. ४ munmirchaiyaw4@gmail.com ९८२४७५८३१४

Pages