FAQs Complain Problems

मिर्चैया नगरपालिका को अस्पताल

Read More

बाह्र बिघा , मिर्चैया

Read More

कमलदह, मिर्चैया वार्ड ९

Read More

Green Mirchaiya

Read More

कटारी-उदयपुर जाने बाटो

Read More

सौन्दर्य मिर्चैया

Read More

मोहन उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिर्चैया

Read More

मिर्चैया बजार

Read More

लैंगिक समानता बिरुद्ध कार्यक्रम

Read More

मलखाद आपुर्तिको सिफारीस सम्वन्धमा ।

मितिः-२०७९/०९/०४

करारमा कर्मचारी छनौटको लागि परिक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको वारे ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

रोजगार साहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

मिर्चैया नगरपालिकामा सरसफाई समबन्धी सूचना ।

सूचना प्रकाशन मिति २०७९/०८/२२

रोजगार सहायकको परिक्षा कार्यक्रम समबन्धमा ।

परिक्षार्थीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु ।

सहायक कम्प्युटर अपरेटर छनौटको लागि परिक्षा तालिका सार्वजानिक गरिएको वारे ।

Pages

कर्मचारीहरुको विवरण

जीत कुमार साह
ना.सु
mirchaiyamun272@gmail.com
९८१४७१२८५४
सन्तोषी कुमारी यादव
MIS Opearator
yadavsantoshi143@gmail.com
9817778763

Pages