FAQs Complain Problems

वार्ड नं. ६ ( मटियर्बा )

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

रामप्रकाश महाशेठ

वडा अध्यक्ष

९८४३९०३१२२

९८०४७५६१२६

२            

दिलिप कुमार यादव         

वडा सचिव

९८१४७८२३४७

नितु कुमारी यादव

स. कम्प्युटर अपरेटर

९८०४७७८९५५

राम प्रकाश साह

सदस्य

९८२७७८९७६५

खुला सदस्य

सूभाष कुमार न्यौपाने

सदस्य

९८०११०६५२५

सदस्य

आशा कुमारी यादव

सदस्य

९८२१७८७९११

सदस्य &

कार्यापालिका सदस्य

निर्माला विश्‍वकर्मा

सदस्य

९८२७७७२८०५

सदस्य &

कार्यापालिका सदस्य

विनोद प्रसाद महतो

 सदस्य

९८१४७५३७०२

सदस्य &

कार्यापालिका सदस्य

अन्जनि कुमार ठाकुर कार्यालय सहयोगी  ९८०५९०५१४६  
Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०६
Weight: 
0