FAQs Complain Problems

वार्ड नं. ५ ( मिर्चैया बजार )

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

प्रदिप कुमार साह

वडा अध्यक्ष

९८१७७७३९६५

डुकेन्द्र बहादुर कार्की

वडा सचिव

९८४०९०८४४५

नितु कुमारी यादव

स. कम्प्युटर अपरेटर

९८०४७७८९५५

रमेश कुमार साह

सदस्य

९८०७८२७२६१

खुला सदस्य

सुशिला साह

सदस्य

९८२४७३९१७२

महिला सदस्य

कृपाल साह

सदस्य

९८४२८३६६७८

खुला सदस्य

असलानी सदा

सदस्य

९८०४७३०९३५

द.म. सदस्य

जितेन्द्र मण्डल

कार्यालय सहयोगी

९८२५७६१११६

 

 

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०५
Weight: 
0