FAQs Complain Problems

वार्ड नं. १

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

रुपेश कुमार महतो

वडा अध्यक्ष

९८१३८८९४१८

दिप नारायण साह

वडा सचिव

९८०४७३६८६७

अमरजित कुमार यादव

स. कम्प्युटर अपरेटर

९८२४७१२२४०

संजय कुमार साह

सदस्य

९८२९७४७७०६

 

सरोज कुमार यादव

सदस्य

९८२९७०१९११

 

जरिना खातुन

सदस्य

९८१८४१८७८६

 

जालो कुमारी

सदस्य

 

 

दिलिप कुमार मण्डल

कार्यालय सहयोगी

९८१७७५०६३५

 

 

Nepali
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०१
Weight: 
0