FAQs Complain Problems

वार्ड नं. १ ( रामपुर बिर्ता )

क्र.स

नाम

पद

मोबाइल न. 

कैफियत

रुपेश कुमार महतो

वडा अध्यक्ष

९८१३८८९४१८

राजगीर यादव

वडा सचिव

९८२१७३७९५२

काजल कुमारी कापर

स. कम्प्युटर अपरेटर

९८१९७७०७०३

संजय कुमार साह

सदस्य

९८२९७४७७०६

 

सरोज कुमार यादव

सदस्य

९८२९७०१९११

 

जरिना खातुन

सदस्य

९८१८४१८७८६

 

जालो कुमारी

सदस्य

 

 

दिलिप कुमार मण्डल

कार्यालय सहयोगी

९८१७७५०६३५

 

Nepali
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०१
Weight: 
0