FAQs Complain Problems

मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहिता लगायतका देहायका संहिताहरु २०७५ भदौ १ गते देखि लागू भएको छ ।