आ व २०७७/०७८ स्वास्थ्य शाखाको सम्पूर्ण कार्यक्रम

कोरोना कोषको बजेट

अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य स्थगित गरिएको

अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य स्थगित गरिएको

घटना दर्ता

सरकारी सार्वजानिक जग्गा विवरण वडा न. १ - १२ सम्म

सरकारी जग्गा विवरण वडा १ देखि १२ सम्म

कृपया डाउनलोड गरि हेर्न सक्नु हुनेछ

MSNP vacancy बारे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

MSNP Vacancy Result Published

सफल उम्मेदवारलाई हार्दिक बधाई 

Pages