क्याटलग ब्रसर सिप‌ग विधिवाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि प्रस्ता अाह्वानकाे सूचना

सङ्गिप्त परिचय

मिर्चैया नगरपालिका 

यस मिर्चैया न‍गरपालिका मा जम्मा १२ वटा वाडा छन।

 

आ. व २०७९/८० को बजेट विवरण

कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकासन गरिएको

कार्यालय सहयोगी पद को लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको नामावली

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित परीक्षाको नतिजा

Pages