FAQs Complain Problems

मिर्चैया नगरपालिका को अस्पताल

Read More

बाह्र बिघा , मिर्चैया

Read More

कमलदह, मिर्चैया वार्ड ९

Read More

Green Mirchaiya

Read More

कटारी-उदयपुर जाने बाटो

Read More

सौन्दर्य मिर्चैया

Read More

मोहन उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिर्चैया

Read More

मिर्चैया बजार

Read More

मिर्चैया साझा चोक

Read More

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

सटर ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र चौथो पटक प्रकाशित

स.कम्प्युटर अपरेटर विज्ञापन

स. कम्प्युटर अपरेटर विज्ञापन २०७८/०७९

यस विज्ञापन सम्बन्धि आवेदन फारम तल तास गरिएको छl

कृपया यहाँवाट डाउनलोड गर्नुहोस

महिला बालबालिका तथ्यांक संकलन

Pages

विधुतीय शुसासन सेवा

पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि

श्रवण कुमार यादव
नगर प्रमुख
९८५२८३७५००
जिवछी देवी साह
उप– प्रमुख
९८५२८३७६००

कर्मचारीहरुको विवरण

धर्मनाथ मण्डल
MIS Operator
dharamnath.mandal@gmail.com
9812020101
सन्तोषी कुमारी यादव
MIS Opearator
yadavsantoshi143@gmail.com
9817778763

Pages