FAQs Complain Problems

मिर्चैया नगरपालिका को अस्पताल

Read More

बाह्र बिघा , मिर्चैया

Read More

कमलदह, मिर्चैया वार्ड ९

Read More

Green Mirchaiya

Read More

कटारी-उदयपुर जाने बाटो

Read More

सौन्दर्य मिर्चैया

Read More

मोहन उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिर्चैया

Read More

मिर्चैया बजार

Read More

लैंगिक समानता बिरुद्ध कार्यक्रम

Read More

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिऋी सम्बन्धी वोलपत्र आहवानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७९/०५/२१

 

जग्गाको स्वमित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिलडबुक प्रमाणित लगायतका विषयमा निवेदन दिने सम्बन्धी ३५ (पैँतिस) दिने सूचना ।

सहकारीसंस्थाहरुको सेवा प्रदान सम्वन्धमा।

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी विज्ञापन

पोखरी र हाटबजार ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र

सम्पत्ति विवरण फर्मेट

Pages

विधुतीय शुसासन सेवा

कर्मचारीहरुको विवरण

धनन्जय महतो
क. प्राविधक. ,न्यायिक शाखा,सहकारी शाखा तथा सरसफाई शाखा प्रमुख
singhdhananjay133@gmail.com
९८५२८३७७७५
नन्दन ठाकुर
सिभिल इन्जिनियर
nandant197@gmail.com
९८२४३५६५७७

Pages