FAQs Complain Problems

०८०/०८१

कृषी कर्जा सम्बन्धमा

स्यालो टयूवेल कृषि उत्पादनमा संलग्‍न निजि फर्म / उधमीहरुको नामावली विवरण

गणक लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

गणक पदका लागि संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे ।

कार्यालय सहयोगी र हलका सवारी चालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।

Pages