FAQs Complain Problems

०७९/०८०

सहकारीसंस्थाहरुको सेवा प्रदान सम्वन्धमा।

पोखरी र हाटबजार ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र

सम्पत्ति विवरण फर्मेट

नतिजा प्रकासन गरिएको (स्वास्थ्य)

अन्तरबार्ताको मिति तोकिएको तथा दरखास्त दिएको उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा l

कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकासन गरिएको

कार्यालय सहयोगी पद को लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको नामावली

Pages