FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

घर वा संरचना निर्माण सम्बन्धमा

उद्धम विकाश सहजकर्ता र उद्धम बिकाश सहयोगी को विज्ञापन दोश्रो पटक

चौमासि प्रतिवेदन सबै वडा हरुलाई

मलखाद dealership

उद्धम विकाश सहजकर्ता र उद्धम बिकाश सहयोगी को विज्ञापन

उद्धम विकाश सहयोगी र उद्धम विकाश सहजकर्ताको लागि विज्ञापन
उद्धम विकाश सहयोगी र उद्धम विकाश सहजकर्ताको लागि विज्ञापन
दरखास्त फारम

शिक्षा,व्यापर,आँपको वगैंचा स्वच्छ समृद्ध स्मार्ट मिर्चैया ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक (दलित, अन्य), विधवा,एकल महिला, पुर्ण अशक्त अपाङ्ग, अति अपाङ्ग र दलित वालवालिका भत्ता खाईपाई रहेको लाभग्राहीहरुले समयमै आफ्ना आफ्ना वडा कार्यालयमा गएर नविकरण गराउँ ।

सम्पत्ति विवरण समयमा बुझाऔं दण्ड जरिवानाबाट बचौ ।