FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स.कम्प्युटर अपरेटर को नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

स.कम्प्युटर अपरेटरको परिक्षा मिति सार्बजनिक गरिएको बारे

स.कम्प्युटर अपरेटरको परिक्षा मिति सार्बजनिक गरिएको बारे

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद को लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

सटर ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र चौथो पटक प्रकाशित

स.कम्प्युटर अपरेटर विज्ञापन

स. कम्प्युटर अपरेटर विज्ञापन २०७८/०७९

यस विज्ञापन सम्बन्धि आवेदन फारम तल तास गरिएको छl

कृपया यहाँवाट डाउनलोड गर्नुहोस

Pages