FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी वोलपत्र आहवानको सूचना ।

राष्ट्रिय भुमि आयोगको अधुरो कामकाजको ३५ दिने सूचना ।

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको बारे ।

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।

जानकारी गराईएको बारे ।

अन्तर्वाताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

अधुरो कामको नामाबली सहितको हकदाबी सम्बन्धी ७ (सात ) दिने सार्वाजानिक सूचना ।

Pages