FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

MSNP Vacancy

MSNP VACANCY

नागरिक वडापत्र

मिर्चैया नगरपालिकाको नागरिक वडा पत्र 

पोखरी ठेक्का सम्बन्धमा

कमलदह पोखरी को ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र रा.शा. विज्ञापन न. ८-०७७-०७८

बिदा बारे विज्ञप्ति

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा