FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक (दलित, अन्य), विधवा,एकल महिला, पुर्ण अशक्त अपाङ्ग, अति अपाङ्ग र दलित वालवालिका भत्ता खाईपाई रहेको लाभग्राहीहरुले समयमै आफ्ना आफ्ना वडा कार्यालयमा गएर नविकरण गराउँ ।