FAQs Complain Problems

वार्ड नं. ५

9852837605

वार्ड अध्यक्ष                            :              धिरेन्द्र कुमार साह 

वार्ड सचिव                             :              रन्जु कुमारी यादव  

सदस्य                                   :              दिपक साह 

सदस्य                                   :              जिबछ साह  

सदस्य                                   :              कुमारी देवी नायक  

सदस्य                                   :              पानो देवी सदा  

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०५
Weight: 
0