FAQs Complain Problems

वार्ड नं. ५

वार्ड अध्यक्ष                            :              धिरेन्द्र कुमार साह 

वार्ड सचिव                             :              दिप नारायण साह  

सदस्य                                   :              दिपक साह 

सदस्य                                   :              जिबछ साह  

सदस्य                                   :              कुमारी देवी नायक  

सदस्य                                   :              पानो देवी सदा  

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६०५