FAQs Complain Problems

वडा नं. ११

वडा अध्यक्षको नाम: कृष्ण कुमार हजाम----९८५२८३७६११

 वडा सचिवको नाम: भगवान यादव

क्षेत्रफल: ६.६५ वर्ग कि.मि. 

Undefined
Population: 
5937
Ward Contact Number: 
9862913755 "वडा सचिव"
Weight: 
0