वडा नं. ११

वडा अध्यक्षको नाम: कृष्ण कुमार हजाम, वडा सचिवको नाम: दिलिप कुमार यादव, क्षेत्रफल: ६.६५ वर्ग कि.मि. google location: 26.804278,86.24458

Undefined
Population: 
5937
Ward Contact Number: 
9862913755 "वडा सचिव"