FAQs Complain Problems

वडा नं.१०

वडा अध्यक्षको नाम: रामचन्द्र मण्डल

वडा सचिवको नाम: संजिव कुमार महतो

Undefined
Population: 
४४२३
Ward Contact Number: 
९८५२८३७६१० ( वडा अध्यक्ष ), ९८०४२५३२०२ (वडा सचिव)
Weight: 
0