यस मिर्चैनगरपालिकाका सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा ६० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकरहुलाई परिचय पत्र वितरण कार्य यही २०७५।१२।१७ गते देखि सुचारु हुने भएकोले उल्लेखित काजगातहरु सहित यस कार्यालयको महिला तथा बालबालिका शाखामा सम्पर्क राख्‍नु हुन ।