प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सर्ट लिस्ट तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम प्रकाशित गरीएकाे वारे ।

Supporting Documents: